Władzami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników tworzą:

  • GMINA MIEJSKA WAŁCZ - Burmistrz Miasta Wałcz 

Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków:

  1. Zbigniew Pawlak
  2. Grzegorz Kondarewicz
  3. Zbigniew Baziak
  4. Piotr Borowiec
  5. Maksymilian Graś 

Zarząd Spółki:

  •   Prezes Zarządu -Anna Szymelfenig