Zapytanie o cenę

 1.  Zamawiający:
  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Wałcz.
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. Dostawa dwóch zaworów kołnierzowych, kulowych pełnoprzelotowych DN 250 PN 25 z przekładnią wraz z kompletem kołnierzy stalowych, śrubami i uszczelkami.
  2. Wspawanie kołnierzy stalowych DN 250 - 4 szt.
  3. Montaż zaworów kulowych DN 250 - 2 szt.

 3. Parametry techniczne zaworu:
  1. Średnica nominalna DN 250;
  2. Połączenie kołnierzowe;
  3. Przekładnia ręczna ślimakowa (z kierownicą);
  4. Medium: woda sieciowa uzdatniona o temperaturze 150 ºC;
  5. Klasa szczelności A,

 4. Składanie ofert:
  Formularz ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; do dnia 13.08.2021r. do godz. 930.

 5. Warunki realizacji zamówienia:
  1. termin montażu do uzgodnienia z Zamawiającym,
  2. maksymalna przerwa w dostawie ciepła - 6 godzin,
  3. lokalizacja zasuw, 78-600 Wałcz. ul. Królowej Jadwigi 14, pomieszczenie piwniczne budynku wielorodzinnego.
 6. Kryteria wyboru oferty: Najniższa cena.

 7. Warunki płatności:
  Płatność nastąpi  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela zamawiającego.

 8. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
  1. Tomasz Stadnik, 785 900 227.

 9. Informacje dodatkowe:
  1. Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.