Wynajem i serwis odzieży roboczej

Opracowanie koncepcji modernizacji Kotłowni Rejonowej KR-2 i KR-3 w Wałczu

Badanie sprawozdania finansowego ZEC Sp. z o.o. w Wałczu za rok 2019

Dostosowanie do standardów emisyjnych określonych w Dyrektywie MCP kotłów typu WR na terenie kotłowni rejonowych KR-2 oraz KR-3 w Wałczu. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją w ramach programu krajowego NFOŚiGW

Opracowanie koncepcji na dostosowanie do standardów emisyjnych określonych w Dyrektywie MCP kotłów typu WR - UNIWAŻNIONO