Zapytanie o ceną

37/2020

  Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie usługi diagnostyki i wyważania dynamicznego następujących wentylatorów promieniowych:

Kotłownia Rejonowa KR-2

Kocioł WR-10 nr 1:

 • wentylatora wyciągu spalin,
 • wentylator podmuchu,
 • wentylator podmuchu wtórnego,
 • wentylator recyrkulacji spalin w instalacji odpylania.

 Kotłownia Rejonowa KR-3:

Kocioł WR-10 nr 2:

 • wentylatora wyciągu spalin,
 • wentylator podmuchu,
 • wentylator podmuchu wtórnego,
 • wentylator recyrkulacji spalin w instalacji odpylania.

Kocioł WR-6

 • wentylatora wyciągu spalin,
 • wentylator podmuchu,
 • wentylator podmuchu wtórnego,
 • wentylator recyrkulacji spalin w instalacji odpylania.

Zakres prac :

 1. Przedstawić raport zawierający widmo drgań łożysk, wraz z oceną ich stanu oraz możliwością wystąpienia zaburzeń stanu dynamicznego wentylatorów.
 2. W przypadku wystąpienia niewyważenia wirnika należy go wyważyć w łożyskach własnych
  a w przypadku stwierdzenia niewspółosiowości wirnika wentylatora i wirnika silnika przeprowadzić osiowanie. Zamawiający  zapewni pracowników do niezbędnych pracy przy wykonywaniu osiowania oraz wyważaniu wentylatora.

Termin realizacji: do dnia 21.12.2020r.

Składanie ofert:

Formularz ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego lub przesłać na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub faksem 67 250 08 62 do dnia 27.11.2020r. do godz. 1000.

Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena.

Warunki płatności:

Płatność nastąpi  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz protokołem z przeprowadzonych badań.

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

 • Szymon Karaśkiewicz, kom. 785 900 231,

Informacje dodatkowe:

 • Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt.8,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.