Sukcesem firmy i wszystkich jej pracowników jest wdrożony Zintegrowany System Zarządzania opracowany na podstawie norm :

  • PN-EN ISO 9001 – w zakresie zarządzania jakością,

  • PE-EN 14001 – w zakresie ochrony środowiska,

  • PN-EN 18001 – w zakresie BHP.

Praca i funkcjonowanie w oparciu o powyższe normy wymaga od wszystkich pracowników ciągłego monitorowania procesów, analizę zebranych danych, doskonalenia, określania wymagań klientów w zakresie jakości usług, ochrony środowiska  i BHP.
Ten trud się opłaca. Dzisiaj jesteśmy nowoczesnym zakładem, który stara się w pełni reagować na wymagania  i potrzeby Odbiorców ciepła, dbając przy tym o otaczające nas środowisko oraz bezpieczeństwo i  higienę pracy swoich pracowników.