Dostawa i montaż garażu stalowego o wymiarach: 4,0 m x 6,0 m

Opracowanie dokumentacji technicznej i dostawa 3 węzłów cieplnych

Dostawa 23 sztuk osłon taśmociągu odżużlania

Pełnoprzelotowy zawór kulowy, kołnierzowy DN 250 PN 25

Zakup toalety przenośnej typu TOI TOI.

Dostawa wraz z wymianą taśm przenośnikowych

Dostawa kompensatorów ERV - Rotex

Dostawa materiałów i urządzeń eksploatacyjnych

Zawór zwrotny grzybkowy, kołnierzowy DN 200, PN 40

Dostawa miału węglowego M IIA w ilości 12 000 Mg