Dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia panelowego na terenie KR-3

Remont komina żelbetowego w zakresie malowania przeszkodowego

Remont elewacji budynku węzła cieplnego Zatorze II, dz. nr 3364/4.

Wymiana łożysk w pompach w pompach obiegowych

Wymiana części oświetlenia przeszkodowego na kominie Kotłowni Rejonowej KR-2

Wymiana zasuw odcinających DN 300 na przepustnice pełnoprzelotowe DN350

Dostawa i montaż trzech sztuk przetwornic częstotliwości