Dostawa i montaż zaworów kulowych pełnoprzelotowych DN250

Remont komina stalowego H=61,0 m na terenie Kotłowni Rejonowej KR-3

Dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia panelowego na terenie KR-3 przy ul. Budowlanych 85 w Wałczu.