Przegląd sprężarek

Opracowanie projektu budowlano -wykonawczego wraz z kosztorysem i przedmiarem dla zadania: Remont nawierzchni utwardzonych wraz z odwodnieniem na terenie Kotłowni Rejonowej KR-3

Przegląd agregatów prądotwórczych