XV TARYFA DLA CIEPŁA  - obowiązuje od 01 stycznia 2018 r. do 01.02.2019r.  

   

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu zawiadamia, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie
Nr OSZ.4210.27.8.2017.347.XV.BK z dnia 12 grudnia 2017r. zatwierdzono XV taryfę dla ciepła.


 

XVI TARYFA DLA CIEPŁA  - obowiązuje od  01.02.2019r.

 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu zawiadamia, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie
Nr OSZ.4210.23.9.2018.2019.347.XVI.EŻ z dnia 02 stycznia 2019r. zatwierdzono XVI taryfę dla ciepła.