Formularz wniosku o określenie warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Formularz wniosku o zmianę mocy zamówione

Oświadczenie o akceptacji faktury przesyłanej drogą elektroniczną 

 Obowiązująca taryfa dla ciepła 

Standardy Jakościowe Obsługi Odbiorców

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r.  poz. 755 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło - Dz. U. z 2017 r.  poz. 1988

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych - 
Dz. U. Nr 16  poz. 92

Karta przekazania odpadu

Podanie danych wnioskodawcy jest konieczne dla analizy i załatwienia sygnalizowanej sprawy.
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ZEC Spółka z o.o. w 
Wałczu znajduje się TUTAJ.