Formularz wniosku o określenie warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Informacja dla klienta składającego wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczejFormularz wniosku o zmianę mocy zamówione

Oświadczenie o akceptacji faktury przesyłanej drogą elektroniczną 

 Obowiązująca taryfa dla ciepła 

 
Tabele regulacji wody sieciowej

Standardy Jakościowe Obsługi Odbiorców

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
tekst jedn. - Dz. U. 2020 poz. 833 

 
Ustawa o efektywności energetycznej Dz. U. z 2020 poz. 264

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło - Dz. U. z 2020 r. poz. 718

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych - 
Dz. U.2007 Nr 16  poz. 92

Karta przekazania odpadu

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Podanie danych wnioskodawcy jest konieczne dla analizy i załatwienia sygnalizowanej sprawy.
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ZEC Spółka z o.o. w 
Wałczu znajduje się TUTAJ.