Świadczenie usług polegających na ochronie mienia i obiektów - II przetarg

 

Diagnostyka drganiowa pomp obiegowych

Diagnostyka i wyważanie dynamiczne wentylatorów

Ubezpieczenie majątku ZEC Sp. z o.o. w Wałczu

Świadczenia usług polegających na ochronie mienia i obiektów

 

Wykonanie przeglądu specjalnego określającego zakres remontu generalnego dźwigów towarowych

Sprawowanie ochrony zdalnej w oparciu o system monitoringu Kotłowni Rejonowej KR-2 i KR-3 w 2021 roku.

Określenie stopnia wykorzystania resusu dźwigów towarowych

 

Dostawa i montaż zestawu UPS RACK 19’’ o mocy minimalnej 10kVA

Dostawa i montaż jednej sztuki przetwornicy częstotliwości dla pompy uzupełniającej PU-2 o mocy 5,5 kW