Historia wałeckiego ciepłownictwa rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych. W ciągu 40 lat przeszło ono wiele zmian i przekształceń własnościowych.
Najważniejsze daty z historii Spółki:

  • 1 lipca 1976 r. data z miastem Piła. Wtedy to Wojewoda Pilski powołał Wojewódzki Zakład Energetyki Cieplnej. 
  • rok 1982 - przekształcenie Wojewódzkiego Zakładu Energetyki Cieplnej w w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Przez 9 lat jemu podlegała jednostka w Wałczu.
  • 1 czerwca 1991 r. - likwidacja i podział majątku WPEC oraz powołanie przez Radę Miasta Wałcza Zakładu Energetyki Cieplnej jako jednostkę budżetową. 
  • październik 1997r. - wtedy to władze Miasta Wałcza podjęły uchwałę o przekształceniu zakładu w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym udziałowcem Spółki stała się i jest do dalszym ciągu Gmina Miejska Wałcz. W tej strukturze organizacyjnej funkcjonuje do dzisiaj. 

Ważnymi datami dla funkcjonowania Spółki są : 

  • 07 lipca 2006 r. - jubileusz 30 - lecia powstania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu.
  • 01 marca 2008 r. - otwarcie siedziby przy ul. Budowlanych 9/4 w Wałczu.
  • 01 lipca 2011 r. - jubileusz 35 - lecie powstania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu.
  • 01 lipca 2016 r. - jubileusz 40 - lecie powstania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu.