Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu  spełnia ważną rolę na mapie społeczno – gospodarczej Wałcza. Jest przedsiębiorstwem energetycznym, które od ponad 40 lat dba o komfort, bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług ciepłowniczych. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze i wykwalifikowanej kadrze specjalistów realizuje ustawowe zadanie własne Gminy Miejskiej Wałcz, zaopatrując mieszkańców Wałcza w ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Zaufanie budujemy poprzez umacnianie partnerskich kontaktów z naszymi odbiorcami, dostawcami i partnerami oraz na utrzymaniu standardów jakościowych świadczonych przez nas usług. W wyniku tych działań dzisiaj jesteśmy firmą rozpoznawalną, kojarzoną z nowoczesnością i wysoką jakością świadczonych usług w społeczności wałeckiej. Należymy także do grona przedsiębiorców ciepłowniczych zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, które realizując swoje projekty przyczyniają się do rozwoju całej branży ciepłowniczej.

Spółka realizuje swoje zadania zgodnie z nadanymi przez Urząd Regulacji Energetyki w dniu 01 października 1998r. ( z późniejszymi zmianami) koncesjami:

  • Nr WCC/134/OT-5/98/MW – na wytwarzanie ciepła,
  • Nr PCC/141/347/U/OT-5/98/MW – na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

.