Wytwarzanie przesył i dystrybucja ciepła na terenie miasta Wałcza, to podstawowy cel działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu.  Po 40 latach doświadczeń i ciągłego rozwoju, zaspokajamy prawie 80% potrzeb cieplnych miasta. Dostarczamy ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, oraz potrzeby technologiczne za pomocą systemu ciepłowniczego zasilanego z 2 Kotłowi Rejonowych położonych na dwóch przeciwległych biegunach miasta ( ul. Gen. W. Andersa 10 - KR-2, ul. Budowlanych 85 - KR-3) połączonych ze sobą ciepłociągiem spinającym. Od 2015 roku wspólnie z Wałecką Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Wałczu realizujemy program likwidacji piecyków gazowych, który każdego roku zyskuje większą popularność wśród mieszkańców Wałcza. 

Prowadzimy również działalność w zakresie:

 • projektowania i budowy węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych,
 • monitoringu i nadzoru węzłów cieplnych.

Wśród naszych odbiorców ciepła znajdują się: 

 1. Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa.
 2. Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu.
 3. Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. w Wałczu.
 4. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
 5. OZEN Sp. z o.o. w Wałczu.
 6. Albatros Aluminium Sp. z o.o. Zakład produkcyjny - wkrótce. 
 7. Starostwo Powiatowe w Wałczu.
 8. Urząd Miasta Wałcz.
 9. Wałecki Centrum Kultury.
 10. Miejski Ośrodek Sportu.
 11. Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.
 12. Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Makuszyńskiego.
 13. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana.
 14. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego.
 15. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków.
 16. Publiczne Przedszkole nr 5 im Jasia i Małgosi.
 17. Publiczne Przedszkole nr 6 STOKROTKA.
 18. Publiczne Przedszkole nr 9 Bajka
 19. Publiczne Przedszkole nr 8 Promyk.
 20. Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego. 
 21. Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 22. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 
 23. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu. 
 24. Obiekty podlegające pod Ministerstwo Obrony Narodowej (jednostki wojskowe).
 25. Odbiorcy indywidualni.