Zapytanie o ceną

8/2020

Zamawiający:

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/4, 78-600 Wałcz.

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż jednej sztuki przetwornicy częstotliwości dla pompy uzupełniającej PU-2 o mocy 5,5 kW znajdujących się w pompowni kotłowni rejonowej KR-2 (ul. Gen. W. Andersa 10).

Konfiguracji przetwornicy i systemu wizualizacji poprzez dodanie sterowania przetwornicą oraz modernizacja pracy układu hydraulicznego o dokonane zmiany,

Uruchomienie przetwornicy,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przeprowadzonych prac.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

Składanie ofert:

Formularz ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego lub przesłać na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; lub faksem 67 250 08 62 do dnia 23.04.2020r. do godz. 1200.

Termin realizacji zamówienia:

Podczas trwania przerwy technologicznej (Lipiec-sierpień 2020). Konkretny termin do ustalenia.

Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena.

Warunki płatności:

Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Piotr Lupa kom. 785 900 226. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe:

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt.8,

Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

Formularz ofertowy     
Załącznik nr 1