W dniu 28.10.2020r. opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na usługę ubezpieczenia Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu SIWZ nr  169/2020/N/Wałcz.

Link do ogłoszenie i dokumentów przetargowych:

 https://suprabrokers.pl/przetargi-przedsiebiorstwa/usluga-ubezpieczenia-zakladu-energetyki- cieplnej-sp-z-o-o-w-walczu/